Orientació laboral

gallery/logos soib

Com treballam

gallery/mapa procesos catalan

El programa d'inserció sociolaboral compta amb tres orientadores, que treballen de manera individual i en grup amb les persones ateses. 
L'equip de treball, atén les persones tenint en compte les necessitats individuals de cadascuna, és per això, que no sempre el mapa de processos segueix el mateix recorregut, ja que s'adapta a aquestes. 
En el primer contacte, s'acull a la persona, s'informa sobre el funcionament del servei i si la persona està interessada i té tota la documentació requerida, es procedeix a la seva alta. 
Arribats a aquest punt, s'analitzen les competències personals i laborals i s'acompanya durant el procés, fomentant les potencialitats i elaborant conjuntament el pla de treball, amb l'objectiu d'aconseguir una inserció laboral o formativa.
Una vegada aconseguit l'objectiu, s'acompanya durant l'adaptació al lloc de treball, amb la meta de mantenir-lo.
A més de el contacte amb les persones ateses, durant tot el procés, es duu a terme una intervenció paral·lela de contactes i col·laboració amb empreses i recursos.

El nostre servei està dirigit a joves de 16 a 29 anys  i està desenvolupat pel Servei d' Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i cofinanciat per el Fons Social Europeu. 

Mapa de processos