Orientació laboral

gallery/logos soib
 Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD GGD)

 

 

En vigor de:
El Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament i la lliure circulació de dades personals i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals 3/2018 -LOPD DGG- de 5 de Desembre de 2018, es publica la següent Clàusula informativa:

NAUM PROJECTE SOCIOEDUCATIU tracta imatges i vídeos en mitjans de comunicació propis (Pàgina Web, Publicacions, Xarxes socials pròpies).
La intenció d'aquests mitjans de comunicació és mostrar l'activitat del Centre, sense cap mena d'aprofitament comercial.
Responsable: MARGARITA JORDÁ MUNAR.
Identitat: NAUM PROJECTE SOCIOEDUCATIU - NIF: R0700696H.
Dir. postal: Carrer Ca Ferragut núm. 4. 07011 Palma (07011 Illes Balears).
Telèfon: 971783019.
Correu elect: dpd@naumsonroca.es
Les dades proporcionades es conservaran els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en NAUM PROJECTE SOCIOEDUCATIU estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.
Així mateix l'informem que estem a la seva disposició per a defensar els seus drets mitjançant el Procediment per a l'exercici dels drets per part dels interessats (accés, rectificació, cancel·lació/bloquejo, oposició i portabilitat).


En vigor de:
El Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament i la lliure circulació de dades personals i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals 3/2018 -LOPD DGG- de 5 de Desembre de 2018, es publica la següent Clàusula informativa:
NAUM PROJECTE SOCIOEDUCATIU utilitza diverses xarxes socials per a informar i difondre activitats pròpies que realitza l'empresa. La intenció d'aquests mitjans de comunicació és mostrar l'activitat de la mateixa sense cap mena d'aprofitament comercial.
Aquestes activitats se circumscriuen a:
Activitats pròpies de NAUM PROJECTE SOCIOEDUCATIU.
Difusió dels treballs del Centre. El seu origen és molt variat, i el seu públic objectiu és el públic en general. La intenció d'aquesta publicació és, donada la transcendència dels treballs realitzats, es considera que aquests han de ser coneguts pel gran públic, no sols pels beneficiaris.
Control de presència d'imatges i enregistraments amb dades personals de beneficiaris en Xarxes Socials (Twitter, Instagram, Facebook,…) :
1. Els comptes de Twitter, Instagram i Facebook són propietat exclusiva de NAUM PROJECTE SOCIOEDUCATIU.
2. L'aportació de dades i imatges està regida pel tractament de dades: Gestió de Xarxes Socials. Aquest tractament requereix inexorablement el consentiment de les persones les dades personals de les quals són publicats.
3. El tractament de les publicacions és estrictament intern. Ningú no pertanyent a NAUM PROJECTE SOCIOEDUCATIU (o a l'Equip de Xarxes Socials del Centre si n'hi hagués) posseeix autorització per a col·locar informació en Twitter, Facebook o Instagram o altres Xarxes Socials pròpies.
4. Qualsevol requeriment dels beneficiaris o persones les dades personals de les quals són publicats posseirà reacció immediata dels redactors, rectificant o eliminant la informació sol·licitada
5. La destrucció de dades es realitzarà exclusivament pels Responsables de NAUM PROJECTE SOCIOEDUCATIU (o a l'Equip de Xarxes Socials del Centre si n'hi hagués).
6. NAUM PROJECTE SOCIOEDUCATIU es responsabilitza de totes les dades tractades en els comptes de Twitter, Instagram i Facebook o unes altres altres Xarxes Socials pròpies (Propietat exclusiva del Centre).
7. Fora de l'àmbit descrit (Twitter, Instagram, Facebook o unes altres altres Xarxes Socials pròpies són propietat exclusiva de Naum) l'empresa no es responsabilitza dels comentaris, imatges, vídeos que allí es tractin.
 

 

 

Responsable: MARGARITA JORDÁ MUNAR.
Identitat: NAUM PROJECTE SOCIOEDUCATIU - NIF: R0700696H.
Dir. postal: Carrer Ca Ferragut núm. 4. 07011 Palma (07011 Illes Balears).
Telèfon: 971783019.
 Correu elect: dpd@naumsonroca.es

Les dades proporcionades es conservaran els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en NAUM PROJECTE SOCIOEDUCATIU estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Així mateix, l'informem que estem a la seva disposició per a defensar els seus drets mitjançant el Procediment per a l'exercici dels drets per part dels interessats (accés, rectificació, cancel·lació/bloquejo, oposició i portabilitat) i l'existència d'un Delegat de Protecció de Dades.

Pàgina Web
Xarxes socials
Drets d'accés, rectificació, cancel·lació/bolqueig, oposició i portabilitat.